Pioneer 先鋒(日本)
S-A4SPT-VP
S-A4SPT-PM
BDP-LX54
BDP-430
DV-120K-K
DV-220KV-K
DV-320
DV-120K
DV-220K
DV-610
SC-LX72
SC-LX73
SC-LX82
SC-LX83
SC-LX90
PD-D9
VSX-LX53
VSX-LX52
A-A9
A-A9MK2
PD-D6MK2
PD-D9MK2
BDP-09FD
BDP-120
BDP-320
BDP-330
BDP-330
BDP-LX53
BDP-LX52
PD-D6
BDP-LX91
BDP-LX71
BDP-23FD
PD-217
F-208
DV-F727
PD-M427
CDJ-200
CDJ-400
CDJ-900
CDJ-2000
CDJ-800MK2
DVJ-1000
CDJ-1000MK3
DJM-400
DJM-700
EFX-1000
DJM-1000
SVM-1000
DJM-800
CMX-3000
DJM-5000
KRP-500A
KRP-500M
KRP-600M
PDP-508XG
PDP-428XG
PDP-LX508G
PDP-LX608G
HDJ-2000
雷速体育怎么开直播间
HDJ-1000
    
SC-LX72
ËùÊôÆ·ÅÆ Pioneer 先鋒(日本)
產品型號 SC-LX72
輸出聲道 7.1
輸出功率 180W×7
輸出阻抗 連續6Ω
解碼功能 DTS-HD Master Audio
Dolby True HD
輸入端 5組HDMI輸入
1組USB輸入
1組Ethernet輸入
2組Digital Coaxial輸入
4組Digital Optical 輸入
4組Audio In 輸入
5組AV(Composite)In輸入
2組S-Video輸入
2組Component Video輸入
輸出端子 1組HDMI輸出
2組Digital Optical輸出
2組Preamp輸出
1組Audio Rec. Out輸出
1組S-Video Rec. Out輸出
1組Video Out輸出
尺寸(mm) 420×200×460
重量(kg) 18.5
{ganrao}